Det var strålende sol fra morgen til aften og den rigtige vind. Af rovfugle fik vi set havørn, kongeørn, musvåge, fjeldvåge, blå kærhøg, spurvehøg, tårnfalk, sort glente og (måske) vandrefalk. Desuden så vi flere storke. Som tegn på det forår, der forhåbentlig er lige om hjørnet, var både lærker og viber på plads. I alt 52 forskellige arter blev det til ifølge en af veteranerne på vores ørneture Kurt Christensen.

Punkt 106 er et godt udkugspunkt. På billedet er deltagerne på vej ned.
Som det ses var vejret fantastisk. Blå himmel og sol, men vinden var kold.
Fjeldvåge, vintermusvåge eller lådenbenet musvåge.
Ja, den har mange navne. I dag bruges mest fjeldvåge.
I fuglebøger fra 1930´erne og indtil 1950´erne blev vintermusvåge brugt.
Kongeørn fotograferet ved Fyledalen.
Der var en del ravne. På billedet kan man rigtig se vinge og haleprofil.
Ravn i flot profil fra siden. Fotograferet i Fyledalen.
Jo, den er god nok - der er vildsvin i Skåne. Så mange, at trafikanterne skal advares om dem.
Gæs fotograferet ved Vombsjön.
Dagens bonus - en blå kærhøghun. Med lidt god vilje kan man skimte det hvide bånd på overgumpen.
Den blå kærhøg fouragerer ligesom de andre kærhøge nemlig ved at flyve lavt over engområder, for så pludselig at slå ned på et bytte.

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.

Blå kærhøg der fouragerer. Fotograferet i naturområdet lige ved siden af Vomb Enge.
I det smukke naturreservat i nærheden af Vomb Enge går der mange køer rundt.
De er dag ligeglade med at der kommer en bus med 50 danske naturelskere.
Det smukke vejr er ved at være slut for denne dejlige dag i Skåne.
Øresundsbroen står lige så flot i aftensolens skær.
København kan skimtes i baggrunden.