Godt 40 interesserede var mødt frem til mødet, hvor bestyrelsen for afdelingen berettede om, hvad der var sket i det forløbne år, og lagde op til diskussion.
Den skriftlige årsberetning kan ses her.

Formanden byder velkommen
Som en del af beretningen viste Dennis Jäger billeder fra en række af bestyrelsens ture og andre arrangementer i 2012.
På mødet blev der også valgt medlemmer til bestyrelsen, hvor 5 af i alt 15 medlemmer var på valg for en tre-årig periode.
Det var også muligt at blive valgt som suppleant – det er kun for et enkelt år ad gangen.

Der blev også opfordret til at tilmelde sig afdelingens elektroniske nyhedsbreve.
Man havde også mulighed for at melde sig som ressourceperson. Det kunne man gøre hos formand Niels Hald, enten på årsmødet, eller efter årsmødet telefonisk på 49 14 61 60 eller på fredensborg@dn.dk.

Inden det egentlige årmøde fortalte Niels Peter Hansen, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfond, om Naturfondens mange naturperler, hvoraf en stor del er næsten ukendte. Han fortalte også om Naturfondens udvikling igennem de sidste 10 år og gav et bud på hvad der skal ske i fremtiden.
Efterfølgende kunne man i Frederiksborg Amts Avis læse et referat fra årsmødet.

Peter Hansen fortæller om Danmarks Naturfond