Naturkonsulent, cand. scient. Anna Bodil Hald fortalte generelt om naturpleje og om hvordan vi får flere blomster på vores grøftekanter.  Anna Bodil er en af de førende eksperter på området, og hun vil bl.a. komme ind på sine egne forsøg med forskellige slåningstidspunkter. 
Det blev en både spændende og interessant aften, hvor de mange fremmødte blev klogere på naturpleje generelt, men i sædeleshed høslæt
Efter foredraget var der lejlighed til at melde sig ind i høslætlauget.
Læs mer om naturpleje og høslæt på Anna Bodil Halds hjemmeside: www.natlan.dk

Fra mødet på Humlebæk Bibliotek