Knapt 40 interesserede var mødt frem til mødet, hvor bestyrelsen for afdelingen berettede om, hvad der var sket i det forløbne år, og lagde op til diskussion.
 Den skriftlige årsberetning kan læses her.
Som en del af beretningen viste Dennis Jäger billeder fra en række af bestyrelsesn ture og andre arrangementer i 2011. Det tilhørende PowerPoint-show kan ses i PDF-format her.
På mødet blev der også valgt medlemmer til bestyrelsen, hvor 5 af i alt 15 medlemmer var på valg for en tre-årig periode.
Det var også muligt at blive valgt som suppleant – det er kun for et enkelt år ad gangen.
En oversigt over den samlede bestyrelse kan ses her. 
Der blev også opfordret til at tilmelde sig afdelingens elektroniske nyhedsbreve. Man kan iøvrigt også tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev her. 
 
Man havde også mulighed for at melde sig som ressourceperson. Det kunne man gøre hos formand Niels Hald, enten på årsmødet, eller efter årsmødet telefonisk på 49 14 61 60.
Inden det egentlige årsmøde fortalte marinbiolog Jens P. Jeppesen fra Øresundsakvariet, som er en del af  Københavns Universitet om Øresunds unikke dyreliv, det nuværende bæredygtige fiskeri og bestræbelserne om at gøre Øresund til en marin nationalpark.

Det tilhørende PowerPoint-show kan ses i PDF-format her.

Fra årsmødet 2011