Skoven var netop sprunget ud, og vejret var med os. Strødam ejes af Jarl-Fonden, som blev oprettet af billedhuggeren Axel Jarl i 1949. Formålet med reservatet, som blev fredet allerede i 1925, var at skabe et fristed for Nordsjællands dyre- og planteliv og fungere som forsøgsfelt for botaniske og zoologiske studier.
Lektor emeritus Peter Milan Petersen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet viste rundt og fortalte om naturskovens dynamik, om træerne og skovbundsfloraen, og om hjortevildtets betydning for træartssammensætningen.
Kun en mindre del af reservatets 160 ha er dækket af rigtig gammel skov med træer i alle aldre og masser af dødt ved, men det er denne del af skoven, der er den mest interessante. Her blev fundet ikke mindre end 33 arter af vednedbrydende svampe, bl.a. den smukke røde Krølhåret Pragtbæger, Sarcoscypha austriaca. Naturskovens døde træer er hjemsted for mange hulrugende fugle, og vi var da også så heldige at se et par dunede natugle-unger, der netop havde forladt reden.   

En kort introduktion før turen ind i reservatet
En natugle-unge, som er fløjet fra reden
Krølhåret pragtbæger, en ikke helt almindelig bægersvamp, som danner frugtlegeme om foråret
Vinbjergsneglen er næppe hjemmehørende i Strødam-reservatet
En smuk bestand af bregnen Strudsvinge
De store mængder af dødt ved er karakteristisk for naturskoven
På vej gennem forårsskoven
En frønnet stub, omgivet af opvækst af Bøg
Anemonens jordstængler demonstreres
Udsigt mod Strødam Engsø
Her lægges der om vinteren foder ud til rovfuglene
En kort hvil i en lysning i skoven