I alt blev der indsamlet 1200 kg affald, heraf 530 dåser og 75 flasker. Hertil kom blandt andet en række kasserede bildæk og forskelligt elektronikskrot.
- Succeskriteriet for den årlige affaldsindsamling er jo egentlig at samle så lidt affald som muligt, og ikke så meget som muligt.
I år blev der samlet mindre affald end sidste år.
Årsagerne til dette kan være mange.
Forhåbentlig skyldtes det først og fremmest, at folk har forstået budskabet om, hvilke konsekvenser det har at svine i nature.
Den økonomiske nedgang kan selvfølgelig også spille ind, der er ganske enkelt ikke så meget at smide væk som det var en gang.
Den lange og kolde vinter, vi har haft i år, har muligvis også betydet, at folk er kommet senere ud i naturen og senere ud at sejle.
Og så er det vores indtryk, at kommunen selv har haft øget fokus på at samle affald.
Det skal blive spændende at følge udviklingen i de kommende år.

Fra affaldsindsamlingen på Nivå Havn