Vejret så ud til at blive fint, så det lovede godt. Vores første pause var, som det plejer, lige efter Øresundsbroen, hvor 5-6 sjagger havde taget ophold i træerne lige ved siden af bussen.Vores turleder, Uffe Fester fortalte om ørnene og især om forskellen mellem havørn og kongeørn.

Første stop var Böringesöen. Her var det rigtig koldt. Det blæste oppe ved søen 7-8 m/s og temperaturen var omkring 5 graders frost, så alle frøs – men vi fik en havørn at se.
Herefter kørte vi til punkt 106. Her blev der set agerhøns som kunne finde føde på toppen af bakken, idet sneen her var blæst af på nogle få steder.

På vej fra punkt 106 til Fyldedalen så vi et par kongeørne ret tæt på bussen , og lidt efter igen 2 kongeørne, 1 havørn og 1 rød glente i samme view….det var flot. Kongeørnen så vi også sidde på en bakke. Her kunne man virkelig se hvor stor den er!

Der var meget sne i Skåne. Nogle steder var der mere end andre steder, og da vi skulle til vores næste sted på turen, Fyledalen, fik vi det såmænd også at føle.

Op ad en bakke, i Fyledalen, kom der en modkørende bil lige mod os, så chaufføren måtte bremse, hvilket bevirkede at bussen ikke kunne sætte i gang igen.
Så måtte snekæderne på!! – det tog 1 times tid førend vi kunne vi komme videre op ad bakken.
I Fyledalen, hvor vi holdt frokostpause, så vi rød glente, ravn, sort spætte, og vildsvin.
Herover ses en rød glente.
 
Fyledalen er altid en succes. Her yngler bl.a. 2 par kongeørne.