Årsmødet den 24. november 2010
Onsdag den 24. november kl. 19.30 afholdt Naturfredningsforeningen et meget velbesøgt årsmøde på Humlebæk Bibliotek, Godt 50 interesserede var mødt frem til mødet, hvor bestyrelsen for afdelingen berettede om, hvad der var sket i det forløbne år, og lagde op til diskussion.Den skriftlige årsberetning kan læses her.
Efter fremlæggelsens af bestyrelsens beretning, viste Dennis Jäger billeder fra en række af bestyrelsesn ture og andre arrangementer i 2010.
På mødet blev der også valgt medlemmer til bestyrelsen, hvor 5 af i alt 15 medlemmer var på valg for en tre-årig periode.
Det var også muligt at blive valgt som suppleant – det er kun for et enkelt år ad gangen. Man havde også mulighed for at melde sig som ressourceperson. Det kunne man gøre hos formand Niels Hald, enten på årsmødet, eller efter årsmødet telefonisk på 49 14 61 60.
Inden det egentlige årsmøde mødte vi statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen, der fra 1. januar 2011 også får ansvaret for skovene i Fredensborg Kommune, fordi Skov- og Naturstyrelsens enheder Nordsjælland og Øresund bliver lagt sammen.
I vores pressemeddelelse inden mødet, skrev vi:

Skovene er en hjørnesten i den danske natur.
Alle elsker at gå tur i skoven, se på træerne og nyde stilheden, der bare understreges af fuglenes sang.
For ingen andre steder er dyrelivet så rigt og varieret som i en gammel skov. Men skovene skal også levere træ til energi, byggeri og meget andet.
Det er også oppe i tiden at indrette mountain-bike baner og udendørs kondirum. Hvordan harmonerer disse ting med ønsket om at bevare et rigt dyreliv?
Og hvad er forventningerne til den nye nationalpark, Kongernes Nordsjælland?
Det og meget andet vil skovrider Jens Bjerregaard Christensen komme ind på, når han indleder årsmødet i Naturfredningsforeningens Fredensborg-afdeling den 24. november kl. 19.30.

Nogle af de fremmødte til årsmødet
Statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen
Dennis Jäger viser billeder fra årets ture og arrangementer