Dagen begyndte flot, men da vi nærmede os Gøteborg blev vi overrasket af tåge. Senere på turen blev vejret dog lettere igen, og da vi nåede Trollhättan, der var første stop på turen, var vejret allerede blevet helt godt igen.

Herunder kan man se et udvalg af de mange fotos der blev taget under turen, samt billedtekster og links til hjemmesider der fortæller mere om mange af de seværdigheder vi nåede at se ud over selvfølgelig tranerne.

Trollhättan var første stop på turen Her skulle vi spise den medbragte madpakke samt se vandfaldene og de store sluser ved  Götaälvens start.
En tørlagt sluse
Vandet var dæmmet op og ventede blot på at blive sluppet ud i slusen, der ses nede til højre i billedet.
Skiltet herover fortalte, at de første sluser åbnedes for mere end 200 år siden
I Trollhättan så vi også de store vandkraftværker
Når vandet skal bruges til elektricitetsproduktion, er der ikke meget vand tilbage til det gamle flodleje.
Fra Trollhättan gik turen videre til den gamle domkirkeby Skara.
Herover ses byens store domkirke
Herover et af de flotte glasmalerier i domkirken i Skara
Ved siden af domkirken findes ruinerne af Sankta Katarina Kloster
I museet ved siden af domkirken var der en stor udstilling der viste lidt om "Arns rike" og om optagelsen af de to filmatiseringer af historien om tempelridderen Arn
Fra Skara gik turen til "Trandansen" ved Hornborgasjöns sydende
Her så vi så de første traner på marken.
For at lokke tranerne til netop denne del af området rundt søen, og for at hindre at tranerne ødelægger de omkringliggende marker, bliver der udlagt mellem otte og ti tons byg på marken hver nat
Der var traner næsten så langt man kunne se mod øst
Men der var også andre fugle. Blandt andet var der mange sangsvaner
Der var ikke færre fugle at se når man vendte blikket mod syd
Selv om antallet af traner var faldet lidt (der var talt ca 18.500 traner et par dage inden vi kom) var der langt flere traner end man var vandt til
Mod sydøst var der også mange fugle at se
Blot ca. seks meter foran os var en vibe i gang med anlægge en redeplads
Bakketoppen var også besat at traner
Der var også tid til lidt flyveopvisning
Tit foregik flyveopvisningen parvis
Men også lidt større flokke kunne finde på at vise os deres flyvefærdigheder
De mange sangsvaner foran os strakte hals for at se hvad der foregik
Men det nærmede sig aftensmadstid, og vi fandt en smuk skovvej mod Skøvde, hvor vi skulle overnatte
På et tidspunkt blev vejen lige lovlig smal.
Det var godt vi ikke mødte en modkørende bil på denne del af vejen
Da vi kom ud fra skoven. kørte vi forbi et smukt hedeområde
Og så nåede vi vores hotel i Skøvde. Hotellet var placeret lige på kanten af åsen Billingen lige op for byen
Fra spisesalen var der en fantastisk udigt ud over byen
Efter morgenmaden lørdag morgen fandt vi igen en smuk skovvej.
Som det ses, var vejret smukt, og op ad dagen steg temperaturen til helt hæderlige højder
Vejen førte os til en stenbrud med meget tydelige aflejringer fra den sidste istid. Lige på dette sted opstod ved en landsænkning den åbning der skabte vandforbindelse mellem Østersøen og Kattegat.
At vandet fik mulighed for at strømme fra Østersøen til Kattegat, fik vandstand i Østersøen til at falde med ca. 25 meter, så der var store kræfter der førte masser af sten med sig
Vejen gik videre til Husaby Kirkeby
Herover ses den gamle Husaby Kirke med de tre særprægede kirketårne
Og så blev vi igen gjort opmærksom på, at vi kunne følge i tempelridderen Arns fodspor. Ved hjælp af en mobiltelefon kunne vi få lidt at vide om det sted vi befandt os
Indenfor i Husaby Kirke kunne vi beundre de flotte kalkmalerier i loftet
Altertavlen i Husaby Kirke
Udenfor kirken fandt vi denne sjove gravsten. Her ses forsiden af stenen
Og her ses bagsiden
Husaby Kirke set fra den anden side
På den anden side af vejen lå der en gammel borgruin.
Den ældste del af ruinen stammer helt tilbage fra vikingetiden
Borgruinen set fra den anden side
Borgruinen indefra
Inden vi skulle gå over til de nærliggende helleristninger, skulle hele holdet foreviges
Efter et kvarters gåtur fandt vi de flotte helleristninger
Her er en af dem i nærbillede.
Derefter gik turen videre mod naturreservatet Kinnekulle.
Undervejs passerede vi en række små landsbykirker

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.

Vi kom også forbi et gammelt kalkbrud.
Den geologiske lagdeling var meget tydelig at se
Her er igen det gamle kalkbrud
At foråret var på vej, var vi ikke i tvivl om da vi passerede denne følfod
Da vi  lidt efter ankom til parkeringspladsen ved Kinnekulle, var der tid til frokost på grøftekantnivå
En række nypussede motorcykler havde også fundet vejen til parkeringspladsen ved Kinnekulle
Ved toppen af skibakken lå der stadig meget sne som vi måtte forcere for at komme til toppen af Kinnekulle
På toppen var den en flot udsigt over Vänern mod nordvest
Det gamle udsigtstårn på toppen af Kinnekulle var ikke åbnet endnu for sæsonen.
Udsigten fra Kinnekulle mod øst.
På den videre færd passerede vi igen flere gamle landsbykirker
Den næste kirke lå ikke mange kilometer væk
Vi nærmede os turens næste mål.
Undervejs fra bussen faldt vi over disse flotte blå anmoner
Det næste mål, de gamle kværstensminer ved Lugnås, var nået, og vi blev ønsket velkomme på flere sprog.
Her ved kværstensminerne fik vi en rundvisning med guide.
Rundvisningen startede med historien om minedriften, som startede for mere end 800 år siden
En del af besøget foregik nede i en af de 50 underjordiske miner.
Her til højre ses indgangen til minen vi besøgte
Inden vi måtte komme ind i minen, blev vi udstyret men blå hjelme
Inde i minen fik vi en grundig fortælilng om blandt andet hvordan livet i minen havde artet sig
Herover en næsten færdig udhugget kværnsten inden den skulle fragtes ud fra minen til videre bearbejdning
Et gammelt billede mens minearbejderne stadig var i fuld gang.
Efter den spændende rundvisning gik turen tilbage til hotellet.
Nu skulle de mange indtryk fra dagens oplevelser nå at rodfeste sig
Næste morgen - søndag - vågnede vi op til et helt anderledes vejr.
Det var diset, og det blæste en kold vind. Efter morgenmaden og aflevering af hotellets nøglekort, gik turen igen mod "Trandansen" ved Hornborgasjön
Der var stadig mange fugle at se
Nogle steder langs hegnet kunne det være svært at komme til at se fuglene for bare tilskuere
Efterhånden lettede disen, og fuglene blev lettere at få øje på
Flokke af traner begyndte at cirkle over hovedet på os
Men vi havde flere poster på vores program.
Ikke langt fra Hornborgssjön lå Ekornavallen gravplads.
Herover ses et gammel fotografi fra gravplassen
Lidt af gravpladsen i vore dage. Oppe til venstre ses en stor stensætning lignende den man kan finde ved Kivik på den skånske østkyst
Herover endnu et billede af den gamle gravplads.
Fra Ekornavallen gik turen til den nærliggende lille by Varnhem.
Herover ses klosterkirken i Varnhem set mod sydøst.
På den anden side af kirken findes ruinerne af det gamle Varnhem kloster.
Klosterkirken i Varnhem set mod nordvest
I museumsbygningen ved kirken ses en model af det gamle kloster
Herover en tegning som viser hvordan man mener klostret og klosterkirken har set ud en gang
Herover en tegning som viser hvordan man mener klostret og klosterkirken har set ud en gang
Indenfor i kirken
Fra kirkens tværskib
Altertavlen i kirken i Varnhem
Fra området foran altertavlen i kirken i Varnhem
Fra Varnhem skulle vi videre tilbage til Hornborgasjön.
Der var bestilt en guide ved søens Naturum på østsiden af søen
Men inden vi fandt den bestilte guide, var det igen tid til lidt frokost på grøftekantsnivå
Efter frokosten gik vi til det nærliggende Naturum
Bygningen var bygget på pæle ude i søen
Her ved Naturum fik vi historien om søens afvanding, som begyndte allerede omkring år 1800.. Planerne var, at man skulle lave den lavvandede sø om til landbrugsland. Planen slog fejl, og det endte med, at området blev ufrugtbart. I sidste halvdel af 1900-tallet arbejdede man igen på at hæve vandstanden.
Guiden ved Naturum fortalte os mange interessante detaljer om Hornborgasjön.

Læs mere om Hornborgasjön og tranerne på www.hornborga.com

Indenfor kunne man blandt andet købe små traner
Til sidst inden hjemrejsen til Sjælland gik vi ud til udsigtshuset helt ude ved søen.
På vej ind til bussen kom der pludselig en flot fiskeørn ind over hovedet på os
Den blev ved med at cirkle over os og kom tættere og tættere på.
Vi blev stående for at betragte den i lang tid, inden vi omsider fandt bussen og begav os mod Danmark efter en meget vellykket og oplevelsesrig tur