Turen, som blev på 30 km, blev gennemført i forbavsende godt vejr, trods de dystre vejrudsigter.
Turen gik gennem det gamle Brønsholm ud til Fredtoften, hvis historie vi hørte om.
Gennem Stasevang, ad Damsholtevej til Gunderød, hvor vi fandt ind på Løjeltevej, som går lige til Kirkelte Skov.
Vi nød et lille ophold på den "Landfaste Holm" ved selve Store Donsedam, inden vi kørte videre og beså en interessant langdysse med to dyssekamre.
Frokosten og kaffen blev indtaget ved selve "Kongedyssen", hvor vi hvilede lidt ud og nød de dejlige omgivelser. Deltagerne fandt hurtigt de inskriptioner i stenene, foranlediget af Frederik den 7. og Grevinde Louise Danner, som har givet "Dæmpegårdsdyssen" dens navn: "Kongedyssen".
Hjemturen gik forbi "Lille Donsedam" ad en sti, som var ukendt for de fleste. Den ender ved Donsevej, hvor resterne af et stemmeværk og andre fundamenter fik os til at formode, at det tidligere krudtværk (1704-1910) kunne have ligget dér. Dets præcise beliggenhed er nemlig fortsat lidt af et mysterium. Man ved blot, at Store Donsedam har fungeret som et vandreservoir for den egentlige mølledam, som netop var "Lilledam".
På hjemturen igen ind i Stasevang, hvor vi nu studerede hellekister og rillesten.
Turen sluttede ved Kokkedal Station til den fastsatte tid.

Parti fra Lille Donsedam