Syv morgenfriske cyklister havde valgt at følge med på de to lokalafdelingers cykeltur. Her se de ved mødestedet ved broen over Usserød Å tæt ved udløbet fra Sjælsø.
Inden turen fik vi blandt andet lidt at vide om Usserød Å-projektet.
Efter en kort orientering, startede turen  mod øst ad Nebbegårds Allé.
Hurtigt lavede vi en lille afstikker ned til Sjælsø tæt ved Usserød Å´s udløb fra søen.
Her hørte vi bl.a. om Gentofte Vandværks tidligere vandindvinding fra Sjælsø.
Turen gik tilbage til Nebbegårds Allé, hvor vi fortsatte op mod det kuperede område ved Ravnsnesvej.
Første stop fandt sted hvor vi genfandt åen. Læs mere om Usserød Å på dens vej gennem Hørsholm Kommune ved at klikke her.
I baggrunden ses den gamle Mortenstrup gård.
Tæt ved Mortenstrup traf vi på de kør der var sat ud på markerne som et led i områdets landskabspleje.
Stop igen. Denne gang ved Stampedammen i Usserød. Og igen fik deltagerne mulighed for at høre lidt af åens historie.
Her er vi nået til dammen ved den gamle klædefabrik i Usserød. Det gav igen anledning til høre om lidt af åens historie.
Turen gik videre forbi Nordforbrændings anlæg til Usserød Mølle.
Vi nærmede os Ådalsvej ad en meget small cykeltsi. Her gjaldt det om at holde  tungen lige i munden hvis vi ikke skulle køre ud i åen.
Ved kommunegrænsen til Fredensborg kommune fandt vi Donse Å hvor den løber ud i Usserød Å.
I Kokkedal skulle vi krydse åen. Var der mon fisk i åen, eller er den for forurenet?
Lige nord for Ullerødvej fandt vi vej ind i Ellesumpen, hvor der er lavet kunstige "søer" hvor overfladevandet efter store regnskyl skal passere inden det løber ud i åen.
Turen gik videre. Her er vi ved området øst for Græstedgård, hvor vi blandt andet hørte om den naturgenopretning der for nogle år siden blev foretaget.
Som det kan ses her, var cykelstien af meget varieret kvalitet. Her var det ligefrem nemmest at bruge benene.
Her ved Nivå Kirke holdt vi igen holdt
Vi fortsatte ad Møllevej og nåede Nive Mølle.
Ved Nive Mølle, hvor Usserød Å løber ud I Nive Å, er åen blevet tydelig bredere
Vi var nået til Langstrupstien, hvor vi fulgte Nive Å mod øst mod udløbet i Øresund.
På åens vej mod havet, skulle den passere kystbanen.
Her blev der for nogle år siden skabt en mulighed for følge åen til fods og på cykel.
På vores vej passerede vi den gamle ringovn i Nivå
Her ser vi åen som den ser ud ved ringovnen.
Efter en tur på næsten 15 kilometer med en række interessante oplysninger undervejs, var det godt at få en hvil på en af de bænke der er sat op ved Fugleværnsfondens nyetablerede fuglereservat på Tangen ve Nive Å´s udløb i Øresund. 
Turen var slut, og efter en lille forfriskning , skilte vi lag og tog hver til sit.