Hele 45 interesserede var mødt frem til mødet, hvor bestyrelsen for afdelingen berettede om, hvad der var sket i det forløbne år, og lagde op til diskussion.
Den skriftlige årsberetning kan læses her.
På mødet blev der også valgt medlemmer til bestyrelsen, hvor 5 af i alt 15 medlemmer var på valg for en tre-årig periode.
Det var også muligt at blive valgt som suppleant – det er kun for enkelt år ad gangen.
Man havde også mulighed for at melde sig som ressourceperson. Det kunne man gøre hos formand Niels Hald, enten på årsmødet, eller efter årsmødet telefonisk på 49 14 61 60.
Før selve årsmødet fortalte  lektor Ib Johnsen fra Biologisk institut ved Københavns Universitet om klimaforandringerne og deres betydning for det danske dyre- og planteliv. Han kom også ind på, hvorledes man gennem en fornuftig planlægning kan mindske nogle af skadevirkningerne.
Mødet fandt sted på Humlebæk Bibliotek.
Fra Ib Johnsens foredrag
Fra pausen