Inden selve årsmødet så de fremmødte først en film om  Frederikshavn som klimakommune.
Derefter fortalte DN´s nye direktør, René la Cour Sell, meget levende om nogle af de tanker han har gjort sig om DN´s opgaver i den kommende tid, hvorefter der udspandt sig  en livlig debat.
Efter foredraget og debatten gik man over til selve dagorden for årsmødet. Formanden fremlagde lokalafdelingens årsberetning,
Årsberetningen kan læses i PDF-format her.
Derefter blev der valgt medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Ved et bestyrelsesmøde i midten af december vil bestyrelsen efterfølgende konstituere sig med formand, næstformand og sekretær.

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.