Tale- og spørgelysten var stor, og vi kom rundt om mange emner, nok med klimaet i centrum. Frederiksborg Amtsavis bragte i sin fredagsudgave den 15. marts en længere reportage fra mødet, der var arrangeret i et samarbejde mellem DN Fredensborg og Agenda 21-foreningen i Fredensborg Kommune.

De to foreninger vil gerne sige tak til de deltagende kandidater og ikke mindst til aftenens myndige dirigent, Carl-Johan Rosenberg