Vi så og funderede over følgende på vores tur:
Den gamle jagtsti fra Chr. d.5, der forbandt Slottet med resten af stisystemet i St. Dyrehave, som er en central del i UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. 
Skovbrugets udlægning af produktions - og/eller rekreativ skov, og begreber som naturnær skov, urørt skov og lignende. 
Navne på blomster, træer og insekter, fugle og pattedyr, vi så eller opdagede spor af den pågældende dag.
Ophold på Skovfogedengen med samtale om nytten og brugen af høslæt, som DN Fredensborg i mange år har været initiativtager af. 
Udpegning af gamle hulveje.
Udpegning af Lygtemosen: den gamle tørvegrav fra 2. verdenskrig. 
Fortællinger om borgrester fra den gamle såkaldte “motte” tæt på Præstemosevej. 
Ophold og fortællinger ved hængeegen / øjetræet, hvor parader fra kongejagter har været afholdt, samt om troen på helbredelse ved at blive trukket gennem øjerne.

Flere af deltagere gav udtryk for et ønske om en tilsvarende tur i den resterende del af skoven.
Det blev en rigtig fin tur, hvor mange bidrog i snakken om de forskellige emner, vi havde planlagt

Mette Vontillius og Carl Holten-Andersen