Vi stillede bilerne omkring 200 meter nord for voldstedet, der er vist på Kraks kort 55 med en blå firkant. og gik mod vest ind ad en skovvej.
Vi mødte en gammel eg med stamme og grene i sære former. Nogle af grenene var vokset sammen, så de dannede huller.
I gamle dage troede man, at man kunne blive helbredt for sygdomme, hvis man blev trukket gennem et sådant hul. Og nogle tror det måske endnu.
Vi så et fyrretræ med harpiks ned ad stammen, nok fordi det var blevet angrebet af insekter.
På et udgået træ så vi flotte svampe.
I skovbunden fandt vi et sted mange kogler, der var gnavet af egern.
Der var ved at komme liv i myretuerne.
Og et sted fandt vi en stor grævlingegrav – det var lige øst for den store eng, som hvert år bliver slået med le af Fredensborg Høslætlaug.
Og overalt var der dyreveksler, dvs. stier, som hjortene og måske grævlingen havde trampet til.