Ifølge Museumsloven §29a må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Det gælder både de stengærder, der omgiver vore skove, og de diger, der findes spredt i det åbne land. På det topografiske kort i Danmarks Miljøportal (www.kort.arealinfo.dk) er de fleste – men ikke alle – sten- og jorddiger markeret.

OBS! Arealinformation vil kun kunne åbnes hvis du benytter Internet Explorer, Safari eller Firefox som browser. Dette er kun muligt i disse browsere idet Kortvisningen er afhængigt af programmet "Silverlight
 
Beskyttelsen af sten- og jorddiger er vigtig. Dels har digerne landskabelig værdi. Dels er de kulturspor, der fortæller noget om landskabets historie, f.eks. om ældre tiders ejendomsstruktur og udskiftningsmønster. Og endelig er de levesteder og kan tjene som spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager derved til biodiversiteten i det åbne land. For de fleste af de laver, der vokser på sten, er stengærder det vigtigste voksested. 
   
Stendige dækket af nedfaldne blade