Der er mange smukke landskaber i Fredensborg Kommune. Tænk blot på Øresundskysten, de grønne ådale, skovene og Esrum Sø.
Formålet med rapporten "Fremtidens natur i Fredensborg Kommune" er at beskrive naturforholdene i Fredensborg Kommune og komme med konkrete forslag til, hvorledes naturen kan få det bedre, end den har det i dag, navnlig gennem oprettelsen af større, sammenhængende naturområder.

I 2013 lavede vi en lille folder der fortæller om naturen i Langstrup Mose. Folderen kan hentes i PDF-format her.


Vi har undersøgt naturområderne i Fredensborg Kommune nøje igennem flere år, og nu har vi beskrevet og gennemfotograferet kommunens smukke natur i dette omfattende hefte. Klik ind og forstør op, så kan du se og læse om naturen, og også om vores anbefalinger til naturpleje og forbedringer af naturområderne for at højne biodiversiteten. Du kan også gemme heftet ned på din computer, printe heftet eller sende det til en mailadresse. God fornøjelse.