Der er mange smukke landskaber i Fredensborg Kommune. Tænk blot på Øresundskysten, de grønne ådale, skovene og Esrum Sø.
Formålet med rapporten "Fremtidens natur i Fredensborg Kommune" er at beskrive naturforholdene i Fredensborg Kommune og komme med konkrete forslag til, hvorledes naturen kan få det bedre, end den har det i dag, navnlig gennem oprettelsen af større, sammenhængende naturområder.

I 2013 lavede vi en lille folder der fortæller om naturen i Langstrup Mose. Folderen kan hentes i PDF-format her.