Naturfredning er et redskab til at sikre og forbedre natur og kulturværdier i fremtiden. Det er det stærkeste, mest alsidige og samtidig det mest holdbare middel i lovgivningen omkring landskabet.
Landets fredningsnævn træffer i første instans beslutning om fredning. Natur- og Miljøklagenævnet , som er naturfredningens højesteret, træffer den endelige afgørelse.
Selve fredningen kan enten ske frivilligt og uden erstatning eller, hvad der er mere almindeligt, efter forhandling med grundejeren om en passende erstatning.

Læs om fredninger generelt på DN´s hovedside

Oplev de fredede områder
DN har beskrevet alle fredede naturområder i Danmark - der er ca. 3500 områder (og over 5000 fredningskendelser). Du får her et redskab til oplevelser i de skønneste områder af den danske natur.

Oplev de fredede områder


Læs nærmere herunder om fredede områder der helt eller delvis ligger i Fredensborg Kommune: