Hvert år bliver der brugt 30 tons gift mod ukrudt og skadedyr i de danske haver. Med initiativet ’Giftfri Have’ vil vi hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Det gælder uanset, om man har en parcelhushave, en kolonihave, en have ved sommerhuset på landet eller en gårdhave i byen. For gift er skadeligt for vores grundvand, miljø, dyr og sundhed uanset, hvor det bruges.

Vores mål er, at vi i 2020 har registreret 100.000 giftfrie haver i Danmark. Hvis en have i gennemsnit er på 550 m2, så svarer det til, at vi sammen kan sikre et sprøjtefrit areal på 10 m2 for hver dansker.
Aktuelt er der tilmeldt 9273 haver

Du kan være med, og det er helt gratis.

Hvorfor

Hvorfor droppe giften i haven?
Fordi giften rammer hele havens økosystem og risikerer at ende i grundvandet. Hvert år bliver der brugt 30 tons gift i danske haver..

Kort fra oktober 2016, der viser antal registrerede giftfri haver.
Det skal bemærkes,at man godt kan ønske at man ikke får vist sin have på kortet når man registrerer sin have som giftfri.