Pressemeddelelse

Årsmødet i DN Fredensborg 2023

Årsmødet blev afholdt 22. november 2023. Det blev indledt med et veloplagt foredrag af lederen ved Øresundsakvariet Jens Jeppesen.

Ca. 35 fremmødte hørte Jens Jeppesen fortælle om livet i Øresund. Øresund har stor biodiversitet, meget større end i tilgrænsende vande. Den væsentligste årsag er, at der kun anvendes bundtrawl i begrænset omfang - og det er ulovligt.  Den kedelige besked er, at Kattegat og andre vande er ødelagt på grund af bundtrawl. Fiskeriet ødelægger levevilkårene på bunden og hele fødekæden bryder sammen. Tankevækkende.

Antallet af atlanterhavstun er steget meget voldsomt, sikkert fordi kommerciel fangst af denne fisk er standset.

Efter foredraget var der årsmøde med præsentation af årsberetningen. Der var god diskussion bl.a. om temaerne stier, vandløbspleje, strategi for vindmøller og solceller samt fremtid for Nivå Engfjord.