Deltagerne mødtes på havnen i Havnsø og sejlede derfra til Nekselø – en tur på omkring 20 minutter.
Ankommet til øen fulgte vi i strålende sol kysten i urets retning og kom først til en naturskov med mange væltede stammer.
Derefter kom vi ud på det åbne græsland, der dækker stort set hele øen.
Noget blev græsset og andet blev slået, formentlig til vinterfoder for dyrene.
Øen er kendt for sit tørre og solrige ”Storebælt-klima”, der begunstiger planter, der ellers hører til længere mod sydøst i Europa, bl.a. den violette agerkohvede og den gule bakkesoløje.
I tidligere tid var Nekselø under samme ejerskab (familien Rostgaard) som Krogerup i Nordsjælland, hvilket en opsat sten minder om.
Tilsvarende sten kan man finde ved Krogerup og i øvrigt også på Sejerø.

Naturskoven med de væltede stammer
En hvil undervejs
Rostgaard-stenen
Sydspidsen af øen med Sjælland i baggrunden
Den violette agerkohvede
Den stejle vestvendte kyst
Frokost
Resterne af en gammel fyrreskov
Den gule bakkesoløje