På Geomuseum Faxe blev vi modtaget af Vagn-Aage Andersen, der først gav et inspirerende oplæg i selve museet og derefter førte os ned i det store kalkbrud for at finde fossiler.

Deltagerne udviste stor energi
Mon der er noget?
Herefter gik turen til det gamle Holtug Kridtbrud nordligst i Stevns Klint. Bruddet er forladt for en del år siden, og der har siden indfundet sig et spændende dyre- og planteliv, som Uffe Fester introducerede.
Størst interesse vakte nok de mange salamandre, som man kunne se svømme rundt i en lavvandet sø i bunden af kridtbruddet.
Op til overfladen -
- og derefter videre.