Omkring 25 personer var mødt op til DN Gribskovs og DN Fredensborgs fælles tur til Tisvildeleje, Tibirke og Asserbo. Turen var et arrangement under overskriften Geologiens Dage, som fra i år gennemføres af Statens Naturhistoriske Museum.

Emnet for turen var altså områdets geologiske historie. Første lokalitet var kysten ved Skt. Helenes kilde, hvor deltagerne først fik fortalt om de forskellige gletsjerfremstød i sidste istid og de aflejringer, som de havde ført med sig netop til dette sted. Derefter så vi på nogle af de sten, der lå på stranden, og især på de såkaldte ledeblokke fra Oslo-området, Midtsverige, Dalarna og Østersø-bassinet. Anden lokalitet var Tibirke Kirke, hvor vi først fik en gennemgang af områdets historie siden istiden med bl.a. ishav, stenalderhav og sandflugt. Derefter gik vi en kort tur henover den begravede Tibirke Landsby og ned til Toftebrokilden. Efter særlig aftale var Tibirke Kirke åben, og her så vi bl.a. den smukke middelalderlige altertavle. Tredje lokalitet var Asserbo Slotsruin, mens fjerde og sidste lokalitet var Arrenakke med den storslåede udsigt over istidsbakkerne, den flade havbund fra ishavets og stenalderhavets tid samt de gamle kystklinter - alt meget pædagogisk tilrettelagt fra naturens side.

Vejret var usædvanlig godt, solrigt og næsten for varmt. 

Herunder nogle billeder fra den fine tur.

Stranden ved Skt. Helenes Kilde. Foto Gert Lusty.
Skt. Helenes Kilde. Foto Bente Teileskov.
Den røde sten nederst til venstre i billedet er en granit fra Dalarna, nærmere bestemt en Siljan-granit, der er ført med istidens gletsjere til Nordsjælland.
Istransporterede sten med kendt oprindelsessted kaldes for ledeblokke.
De fortæller om, hvorledes gletsjerne har bevæget sig. Foto Bente Teileskov
Tibirke Kirke. Foto Bente Teileskov.
Ved foden af kirken, ud mod Bækkebrovej, findes en kilde, som måske har været det sted, hvortil oldtidens folk valfartede, og som kaldtes Ti's (Tyrs) vælde. Kilden kaldes i dag også Toftebrokilden. Foto Bente Teileskov.
Den flotte altertavle i Tibirke Kirke. Foto Bente Teileskov.
Indenfor i Tibirke Kirke. Foto Bente Teileskov.
Udsigt fra parkeringspladsen ved Tibirke Kirke. Foto Gert Lusty.
Fra frokosten ved Tibirke Kirke. Foto Niels Hald.
Broen på vej over til Asserbo Slotsruin. Foto Gert Lusty
Asserbo Slotsruin. Foto Bente Teileskov.
Asserbo Slotsruin. Foto Bente Teileskov.
Asserbo Slotsruin. Foto Bente Teileskov.
Stien op til Arrenakke. Foto Gert Lusty.
Udsigt fra Arrenakke. Foto Gert Lusty.
Udsigt fra Arrenakke. Foto Gert Lusty.