Melby Overdrev er Sjællands største hede. Området domineres af hedelyng, men rummer også mange arter, som ikke er helt almindelige på Sjælland, således Klokkelyng og Nikkende Kobjælde. Plejen består i at DN-medlemmer (og andre, bl.a. sommerhusejere i området) et par gange om året mødes og rydder en del af overdrevet for træopvækst. Små fyrretræer saves over eller klippes med  ørnenæb, mens birke-, ege- og bævreaspeopvækst skal rives eller graves op med rode.  Større træer, som er frøbærende, fældes af skovvæsenet. Det er også skovvæsenet, der anviser de arealer, som har størst behov for pleje. Ved valget af tidspunkt for plejen skal der tages hensyn til fuglelivet, bl.a. den sjældne Sortstrubet Bynkefugl. Hvis ikke træopvæksten fjernes, vil heden hurtigt gro til med træer, og det vil have en ødelæggende effekt på det rige insektliv, der findes på overdrevet. – Næste gang Melby Overdrev skal plejes bliver d. 6. april.

Efterfølgende fortalte Jens Lykke fra DN Hillerød om et projekt som gik ud på at lære landsbybeboere i Senegal i Vestafrika at bruge le i stedet for segl – leen, og i øvrigt andre håndredskaber til havebrug, kendte de ikke i forvejen. Formålet med projektet var at udvikle landsbyernes muligheder og økonomi og måske forhindre, at landsbybeboerne flyttede til byerne. Senegaleserne var begejstrede, men brugte leerne på en anden måde end forventet, ikke til høstarbejde, men f.eks. til at slå græs til at tække deres hytter med og til at slå vegetationen i og omkring landsbyerne og derved gøre det mindre attraktivt for malariamyggene. Næste fase bliver at lære senegaleserne at slå hø til at fodre deres kvæg med i tørtiden, ligesom vi høster hø til at fodre vores kreaturer om vinteren – og her vil et redskab som leen virkelig være nyttigt.

Fra det interessante foredrag om høslæt