Fra vælgermødet i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus
45 borgere og 9 partier mødte op til denne debataften. DN Fredensborgs næstformand, Peter Milan Petersen, indledte den første del af mødet med at lade politikerne kommentere på hvad de mente de havde fået gennemført og hvilke sager de ikke havde lykkedes med at få handlet igennem i indeværende periode. Forhold som fx klimaprojekterne i Kokkedal og Usserød Å, kommunens fremtrædende rolle på klimaområdet samt modstanden mod Ring 5 var gennemgående temaer. Infrastrukturen i forhold til cykelstier, naturbeskyttelse og fredninger samt planer for brug og beskyttelse af Langstrup Mose var temaer, der var uenighed om. Langstrup Mose var som ventet et tema med skarpt delte meninger og dermed udsigt til en langvarig proces mod en eventuel ændret benyttelse og beskyttelse. Miljøtemaer som klimatilpasning og affaldssortering blev sat på dagsordenen af Bent Sonne. Fjernvarme blev diskuteret i forhold til eventuel tilslutningspligt og den forventede fremtidige mangel på affald til Nord-forbrændingen. Affaldssortering fik ikke den store debat i gang, snarere en afventende holdning blandt partierne.
Borgerne var aktive i udspørgningen af politikerne, og Bent Sonne afsluttede mødet med at konstatere at Klima og Miljø er i højsædet, medens Natur er mindre i fokus – i øjeblikket.

Referat: Odd Bakkengen

Fra vælgermødet på Fredensborg Rådhus