Turen blev afholdt som planlagt. Ok vejr, især fint at det ikke regnede. Vi var i alt 12 deltagere inklusive DN'ere. Der kunne godt have været flere deltagere, men stemningen var fin. Vi tog en mindre runde i Grønholt Vang med udgangpunkt i voldstedet og vi fandt en del dyrespor:
- spættehuller
- hjortegnav
- spor af hjorteklove et sted, hvor dyrene sprang over en grøft (mærker på begge sider)
- i granskoven var der mange kogler som var gnavet rene af egern og mus, der var også kogler med spor efter spætte
- vi fandt en del ekskrementer fra ræv (eller mår) som var placeret synligt langs ruten vi gik.
- vi fandt en klump med pels. knogler og kranium af mus, formodentlig uglegylp
- vi så et stort område på lidt under 2*2 meter som var gravet igennem, formodentlig en grævling der har ledt efter mad, måske i et myrebo
- vi så grævlingegraven ved skovfogedengen, ca. 4 indgange
- vi så også huller og gange lavet af mus og muldvarpe
- af levende dyr så vi spætte, musvågepar, to ravne, vi hørte bogfinke og andre småfugle

Kogler gnavet af mus og egern

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.

Dødt træ med størknet harpiks
Den krogede eg