Som bekendt er DN tilhænger af, at alle støjende og forstyrrende aktiviteter flyttes ud af Langstrup Mose, og vi støtter planerne om et moderne skydeanlæg fælles for de to jagtforeninger et andet sted.

Det skyldes både hensynet til de støjplagede naboer, og at vi mener, at den slags aktiviteter ikke hører hjemme i et værdifuldt naturområde. Imidlertid har Asminderød-Grønholt Jagtforening planer om at søge landzonetilladelse til opstilling af et antal skydehuse og en støjmur. 

PMK-udvalget havde dette punkt på dagsordenen på sit møde d. 10. januar 2017, og vi – repræsenteret ved formand og næstformand – fik mulighed for at fremlægge vores synspunkter for udvalget. Vores konklusion var, at der bør tages hensyn til de omboende ved begrænsninger i skydeaktiviteten, frem for ved anlæg, som er i strid med planloven og kommuneplanen. –
Man kan læse vores indlæg i sin helhed her.

- I øvrigt besluttede udvalget at udsætte punktet til sit møde i februar 2017.

Foroven  til højre: Parti fra Langstrup Mose