Vi deltager i debatten om kommunens og regionens natur- og miljøpolitik. Vi kommenterer forslag til lokalplaner m.m.. Vi følger grundigt med i myndighedernes afgørelser efter natur-, plan-, miljø- og vandløbslovgivningen og holder et vågent øje med naturen i kommunen. Vi søger hellere dialog og samarbejde. Alligevel kan det være nødvendigt en gang i mellem at udnytte vores ret til at klage over en afgørelse.

Lokale projekter

Vi gennemfører projekter, hvor vi mener, at vi kan gøre en særlig indsats. Eksempler er oprettelsen af et høslætlaug, bekæmpelse af invasive planter, der truer den danske natur, og indsamling af affald. Vi har også været med til at oprette Kelleris Græsningslaug. Forslag til nye projekter er velkomne.

Naturoplevelser og nyhedsbrev

Vi udgiver hvert år et program med tilbud om ture til spændende naturlokaliteter og andre naturarrangementer. Programmet for 2018 kan hentes på bibliotekerne eller her på hjemmesiden.

På hjemmesiden kan man også tilmelde sig afdelingens nyhedsbrev.
Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Naturen i Fredensborg Kommune

I sommeren 2018 udgave vi i samarbejde med DN´s sekretariat et hæfte med navnet "Naturen i Fredensborg Kommune".
Vi vil med dette hæfte give et overblik over naturtilstanden i Fredensborg Kommune, og hvad der lokalt kan gøres for at sikre fremtidens natur. 
Læs mere her.

Fremtidens Natur i Fredensborg Kommune

Vi har tidligere udgivet en lille bog med vores visioner for fremtidens natur i Fredensborg Kommune.
I bogen gav vi blandta andet udtryk for at vi ønskede det åbne land bevaret, større sammenhængende naturområder, bedre spredningsmuligheder for planter og dyr og gode muligheder for at opleve naturen. Bogen kan hentes her.

Vær aktiv

Har du tid og lyst, kan du gå ind i det lokale arbejde som medlem af en af vores arbejdsgrupper eller du kan søge valg til foreningens lokale bestyrelse i Fredensborg Kommune. Som aktiv i foreningen får du mulighed for gratis at deltage i kurser om de emner, som foreningen beskæftiger sig med. kan