Jens Søndergaard bor i Humlebæk og har siddet i DN Fredensborgs bestyrelse siden 2008 – de sidste 4 år som næstformand. Jens har i DN Fredensborg særligt beskæftiget sig med landzonetilladelser, skove og arealplanlægning. Jens Søndergaard er uddannet cand.scient.pol. Han har som chefkonsulent og projektleder hos store danske rådgivere som fx Ramboll, Kampsax og Sweco samt som selvstændig arbejdet med miljøprogrammer i Danmark og udlandet med særlig vægt på arealplanlægning, skovforvaltning, naturområder, biodiversitet og institutionel udvikling. Jens Søndergaard er forfatter til  5 bøger og ca. 35 artikler om naturressourceforvaltning – senest har han været redaktør på DN udgivelsen: ”Naturen i Fredensborg Kommune” udgivet i 2018 støttet af bl.a. Veluxfonden. Jens er hyppig gæst i naturen og ivrig mountainbike rytter.

 

  

Odd Erland Bakkengen, bosat i Humlebæk og medlem af DN Fredensborg siden 2009. Bestyrelsesmedlem siden 2011 og formand for formidlingsgruppen (arrangementer og kommunikation) 2012-2015. Specielle interesseområder i DN: naturpleje, kyster og organisationsarbejde. Medlem af Fredensborg Høslætlaug siden 2010 og formand siden 2015. Uddannet økonom fra Handelshøjskolen i Oslo og med lederkarriere i IT-branchen siden 1986 og har arbejdet for Teknologisk Institut fra 2011. Andre interesser: sejlads og kystkultur (formand for Espergærde Smakkelaug), naturpleje med græsning (formand for Kelleris Græsningslaug) samt friluftsliv.