Naturfredningsforeningens lokale afdeling i Fredensborg Kommune (DN Fredensborg) holdt årsmøde tirsdag den 26. november fra kl. 19.30 på Humlebæk Bibliotek. Årsmødet svarer til generalforsamlingen i andre foreninger - dog med den forskel, at DN Fredensborg ikke er en selvstændig forening, men en del af den samlede Naturfredningsforening.

Årsmødet blev indledt af Jette Baagøe, direktør for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der engageret fortalte om jagtvejene i Nordsjælland, der i år af Unesco er blevet udpeget som verdensarv.
Formanden for lokalafdelingen, Niels Hald, aflagde derefter bestyrelsens beretning. Det var en forkortet udgave af den skriftlige årsberetning, der i forvejen var blevet omdelt til deltagerne,
Læs den skriftlige beretning her.

Efter beretningen var der valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Tre af de fem bestyrelsesmedlemmer der var på valg, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Arne Christensen og Peter Milan samt nyvalg af Niels Arne Gadegaard, Inga Hendil og Dennis Jæger.Trods opfordring fra dirigenten var der ingen nye, der meldte sig, og de fem nævnte blev så valgt til bestyrelsen for 3 år:
Som suppleanter for 1 år blev valgt Karin Carlsen og Odd Bakkengen.

Bestyrelsen konstituerede sig på et møde den 14. december.

Læs om resultatet af konstitueringen her.

Foto fra årsmødet den 26. november 2015