Det rammer ikke kun ind i vores kerne, men det kan få dybe konsekvenser for naturen i Danmark, hvis forslaget eller dele af forslaget gennemføres. Skriv under nu og bak op om, at DN fortsat skal kunne rejse fredninger, som tidligere statsminister Stauning for over 80 år siden gav DN den lovsikrede ret til i naturens og almenvellets interesse.

Læs om baggrunden for "fredningerifare" under formularen til din underskrift.

Skriv under www.fredningerifare.dk