Det meget ambitiøse forslag har undertitlen: Politik for klima, energi, natur og miljø. Vi skriver i vores kommentarer, at forslaget virker gennemarbejdet, og vi finder, at forslagets 8 temaer for målsætninger og indsatsområder er relevante. Men vi efterlyser en snarlig udarbejdelse af detaljerede og bindende strategier og handleplaner, især i betragtning af, at den grønne politik kun rækker lidt over 2 år frem i tiden.

Se forslaget her.

Bestyrelsen i lokaladelingen er fremkommet med kommentarer til forslaget.
Se kommentarene her.