Området går fra Møllekrogen i syd til Esrum i nord. Den nye fredning skal erstatte de eksisterende fredninger, i alt mere end en halv snes, der blev gennemført i løbet af 1900-tallet med varierende fredningsbestemmelser. Offentligheden har i dag på lange strækninger en meget begrænset adgang til søen og dens omgivelser. Forslaget har bl.a. til formål at råde bod herpå ved at tillade anlæggelsen af en rekreativ sti. 

Se forslaget til fredning i pdf-format her.
Se et kortbilag i pdf-format der viser rekreative stier i den offentlige planlægning her.


Nederst på siden er vist et par kortbilag.