Nyhed

Digitale naturmøder om grøn politik i Fredensborg

De seks digitale naturmøder er gennemført, men du kan stadig nå at se optagelser af møderne. Læs mere her.

Seks digitale naturmøder

- arrangeret i efteråret 2020 af Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Fredensborg Kommune og Helsingør Folkeuniversitet i samarbejde med Fredensborg Kommune

I november 2019 indbød Naturfredningsforeningen til et møde om natur og miljø på Krogerup Højskole med oplæg af formanden for Fredensborg Kommunes Plan-, Miljø- og Klimaudvalg, Lars Simonsen, Naturfredningsforeningens vicepræsident Sebastian Jonshøj samt Rikke Milbak fra Vild med Vilje. Mødet var vellykket med omkring 80 deltagere. Det resulterede i nedsættelsen af tre borgergrupper, der siden har beskæftiget sig med hhv. klima, cirkulær økonomi og biodiversitet.

Vi planlagde et opfølgende møde på Krogerup den 3. maj 2020, igen med faglige oplæg, men også med et børne/unge program og guidede natur-ture omkring Krogerup. Desuden havde vi indbudt en række foreninger, mest lokale, til at deltage med stande, hvor de kunne præsentere sig selv.

Covid-19 situationen tvang os til at aflyse mødet den 3. maj. I stedet har vi i efteråret 2020 gennemført seks Digitale Naturmøder på platformen Zoom. Møderne, der blev gennemført på hverdagsaftener mellem kl. 19 og 20.45, havde alle samme struktur, først en velkomst med introduktion til Zoom og dernæst et fagligt oplæg. Efter en kort pause var der mulighed for at stille spørgsmål til og diskutere med oplægsholderne. Møderne blev gennemført sammen med Helsingør Folkeuniversitet, der i mellemtiden var indtrådt som medarrangør.

Udgangspunktet for de seks møder har været Fredensborg Kommunes Grøn Politik, der blev vedtaget i efteråret 2019. På det første Digitale Naturmøde, torsdag den 22. oktober, var emnet klima. Udvalgsformand Lars Simonsen indledte bistået af Lone Otte, Fredensborg Kommune. På det næste møde, onsdag den 28. oktober, var emnet igen klima. Professor Katherine Richardson, Københavns Universitets Sustainability Science Centre, indledte som udefra kommende ekspert.

Onsdag den 4. november var emnet affald og cirkulær økonomi. Pernille Balslev Erichsen, Karin Hartling fra Fredensborg Kommune, Heidi Lysen fra Fredensborg Forsyning og Peter Storm fra Norfors, indledte, idet udvalgsformand Flemming Rømer havde fået forfald. Torsdag den 12. november fortalte direktør Annemette Fuglsang, affaldsselskabet Reno Syd i Skanderborg/Odder om ”Værdiparker” – en god betegnelse for fremtidens genbrugspladser.

Onsdag den 18. november var emnet biodiversitet. Det var igen udvalgsformand Lars Simonsen, der indledte, bistået af Karen Tommerup fra Fredensborg Kommune og Niels Christian Kofoed fra Nordsjællands Park og Vej. Tirsdag den 24. november talte Anna Bodil Hald om biodiversitet på baggrund af sine mange års erfaring som naturkonsulent og partner i Natur og Landbrug Aps.

 

 

 

Find link til optagelser af møderne her!

Torsdag den 22. oktober: Klima - indledning ved Lars Simonsen, formand for Fredensborg Kommunes Plan-, Miljø og Teknikudvalg

Se optagelse af mødet:                                                  Kopier password til udklipsholder Fi6+0XJJ

Klik herefter på dette link

Onsdag den 28. oktober: Klima - indledning ved professor Katherine Richardson, leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre 

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

Onsdag den 4. november: Cirkulær Økonomi, indledning ved medarbejdere fra Fredensborg Kommune om affald og sortering  

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

Torsdag den 12. november: Cirkulær Økonomi, indledning ved Annemette Fuglsang, direktør for affaldsselskabet Reno-Syd 

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

 

Onsdag den 18. november: Biodiversitet - indledning ved Lars Simonsen 

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

Tirsdag den 24. november: Biodiversitet - indledning ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, partner i Natur og Landbrug ApS 

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

 

 De Digitale Naturmøder er blevet markedsført gennem henvendelser pr. mail til lokale foreninger og interesseorganisationer, herunder bl.a. grundejer- og lejerforeninger, de politiske partier, medlemmerne af Fredensborg Byråd og mange enkeltpersoner. Plakater blev opsat og flyers fremlagt på bibliotekerne og i udvalgte butikker. Løbende blev møderne omtalt på DN Fredensborgs hjemmeside, i nyhedsbreve, via facebook og annoncer i lokalpressen.

Det vurderes, at mellem 30 og 45 personer har overværet de enkelte møder (inklusive et forsigtigt skøn over antal opkoblinger med to eller flere lyttere/seere). Efter aftale med de enkelte oplægsholdere (og annonceret ved mødernes start) har det været muligt at se eller gense de enkelte møder via DN Fredensborgs hjemmeside. I gennemsnit per møde 25 personer benyttet sig af denne mulighed. Ordningen fortsætter foreløbigt året ud, men vi planlægger en forlængelse efter aftale med de enkelte oplægsholdere. Flere af oplægsholderne har desuden stillet deres ”slides” til rådighed for et gensyn på hjemmesiden.

Økonomi: En bevilling fra Helsingør Folkeuniversitet har sikret, at der kunne udbetales honorarer til de tre eksterne eksperter efter Folkeuniversitetets tariffer. Folkeuniversitetet har ligeledes finansieret kopiering af plakater og trykning af flyers. En bevilling fra ”Grønt Guld” har muliggjort indrykning af tre annoncer i UgeNyt Fredensborg, mens Naturfredningsforeningen har betalt en boggave til de medvirkende fra Fredensborg Kommune, Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning og Norfors.