Nyhed

Naturvenlig drift på Fredensborg Kommunes grøftekanter

Fredensborg Kommune har i samarbejde med DN Fredensborg og Nordsjælland Park og Vej i efteråret 2017 igangsat et projekt om naturvenlig drift af kommunens grøftekanter.

Formålet med projektet er at få flere vilde blomster og insekter tlibage i grøftekanterne

Læs mere på Fredensborg Kommunes hjemmeside.