Nyhed

Kom til digitale naturmøder i Fredensborg Kommune

Klima og natur står stadig øverst på verdens dagsorden - selvom Covid-19 i foråret 2020 chokerede hele verden, væltede alle planer og rettede alles bekymring mod at begrænse smitten fra den ukendte virus.

Hvor det før var naturligt at samles mange mennesker for at diskutere fælles anliggender, må vi nu mødes på digitale platforme, når vi vil drøfte, hvordan vi tager vare på den fysiske klodes fremtid og afværger truslerne mod polernes is og arternes mangfoldighed.

Fredensborg Kommune har i efteråret 2019 vedtaget en ambitiøs Grøn Politik. Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Fredensborg vil fortsat gerne være med til at rejse interesse og med-ansvarsfølelse for denne lokale natur- og klimaindsats.

6 digitale møder
I samarbejde med både Fredensborg Kommune og Folkeuniversitet i Helsingør, inviterer DN Fredensborg til seks digitale møder med fokus på Klima, Cirkulær Økonomi og Biodiversitet - se program i faktaboks til højre.

De to udvalgsformænd fra Fredensborg Kommune vil præsentere den grønne politik og stille sig til rådighed for spørgsmål fra mødedeltagerne. Tre fremtrædende klima- og natureksperter vil belyse de respektive temaers aktualitet som baggrund for debatten om den kommunale indsats.

Kom og deltag
Synes du også, at det er vigtigt, at kommunens borgere engagerer sig i den lokale klima- og naturpolitik? Deltag i de digitale naturmøder og vær med til at gøre debatten levende!

 

Torsdag den 22. oktober: Klima - indledning ved Lars Simonsen, formand for Fredensborg Kommunes Plan-, Miljø og Teknikudvalg

Se optagelse af mødet:                                                  Kopier password til udklipsholder Fi6+0XJJ

Klik herefter på dette link

Onsdag den 28. oktober: Klima - indledning ved professor Katherine Richardson, leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre 

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

Onsdag den 4. november: Cirkulær Økonomi, indledning ved medarbejdere fra Fredensborg Kommune om affald og sortering  

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

Torsdag den 12. november: Cirkulær Økonomi, indledning ved Annemette Fuglsang, direktør for affaldsselskabet Reno-Syd 

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

 

Onsdag den 18. november: Biodiversitet - indledning ved Lars Simonsen 

Se optagelse af mødet:                                                      Kopier password til udklipsholder 123456a+

Klik herefter på dette link

Tirsdag den 24. november: Biodiversitet - indledning ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, partner i Natur og Landbrug ApS 
> Læs mere og tilmeld dig mødet

 Alle seks møder foregår i tidsrummet 19:00 – 21:00 

Som deltager kan du stille spørgsmål og give dine kommentarer

 

De digitale naturmøder følger op på et velbesøgt offentligt natur- og klimamøde i november 2019, som DN Fredensborg afholdt i samarbejde med Krogerup Højskole. Et fysisk opfølgningsmøde, der skulle have fundet sted i maj 2020, måtte aflyses pga. COVID-19.

De digitale møder foregår via programmet Zoom
De digitale naturmøder foregår over internet med platformen ZOOM. For at deltage skal du have adgang via en computer eller tablet (f.eks. Ipad eller Smartphone). Mødet er delvis interaktivt med mulighed for at skrive kommentarer eller at få ordet og stille spørgsmål til politikere eller eksperter.

Af sikkerhedshensyn kræves personlig tilmelding. Tilmeld dig via arrangementer (her på hjemmesiden), så vil du modtage en mail med link til naturmødet. NB! Du kan tilmelde dig enkeltvis til hvert arrangement.

Vi planlægger at optage møderne, så vi kan gøre det tilgængeligt for personer, der var forhindret i at deltage.

For spørgsmål om naturmødernes indhold kontakt Niels Hald på tlf. 49 14 61 60.