I foråret 2015 startede Det Store NaturTjek – bag titlen står et forskningsprojekt, Biodiversitet Nu, der har til formål at få danskerne til at hjælpe med at kortlægge den danske natur.

Det er Danmarks Naturfredningsforening og forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter, der står bag det nye projekt.
- Vi har i dag et hul i vores viden om, hvordan naturens mangfoldighed – det man også kalder biodiversiteten – udvikler sig. Vi kan sige med sikkerhed, at rigtig mange arter af både dyr og planter i den danske natur er truede eller tæt på at uddø. Vi ved meget om enkelte arter, men vi mangler det lokale overblik, som vil være enormt vigtigt i forhold til at vide, hvordan vi fremover skal passe på naturen. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening startet Det Store NaturTjek.

Fang et dyr på mobilen

Hent appen NaturTjek på din mobiltelefon
Det nye forskningsprojekt skal over seks år kortlægge tilstanden i den danske natur. Helt almindelige danskere skal hjælpe med at registrere de dyr, planter og levesteder i naturen, som forskerne har udpeget som indikatorer for naturens tilstand.
De data, som bliver indsamlet, kan forskerne bruge til at skabe et overblik over naturens tilstand overalt i Danmark. Og dét kan kommunerne bruge, når de skal leve op til de krav om biodiversitet, som Danmark har forpligtet sig til over for FN.
Det er let at registrere med den nye NaturTjek-app, og alle kan være med. Man bruger sin mobiltelefon til at registrere, hvis man ser en af de udvalgte arter – for eksempel hare, citronsommerfugl eller kantareller. Det kan også være et levested som store sten eller et dødt træ.
- Vi er afhængige af, at danskerne har lyst til at gå på skattejagt i naturen og hjælpe os med at lede efter de arter af dyr og planter, som forskerne har udvalgt til indikatorer for naturens tilstand. Derfor har vi forsøgt at gøre det let at registrere på sin mobiltelefon, og vi håber, at rigtig mange vil deltage i projektet.