Nivåfredningen er en vigtig del af Malerisamlingens naturlige opland og omfatter de kystnære dele af Nivå Ådal, Usserød Ådal, lergravssøerne mellem Gl. og Ny Strandvej, bakkerne i Nivå og de lave strandenge ved Øresundskysten.

Hvad var baggrunden for fredningen – og hvad har den betydet?

Pris 100 kr. inkl. entre til museet. Halv pris for årskortholdere.

Billetter kan købes på forhånd på museet eller via museets hjemmeside. 
Se mere her.


Urørt skov ved Langstrupstien