På mødet vil geolog Walther Brüsch fra Naturfredningsforeningen bl.a. fortælle om de nye pesticider, som desværre er fundet i det danske grundvand og drikkevand. Hvorfor er et gået så galt, spørger han, og hvad skal vi gøre i fremtiden for at beskytte drikkevandet. Grundvandet skal beskyttes i de såkaldte Boringsnære Beskyttelsesområder, det vil både være let og billigt – men det haster. Walter Brüsch vil også fortælle om grundvandsdannelse og vandindvinding, og om hvor man kan finde oplysninger om sit drikkevands kvalitet. Til sidst i sit indlæg vil han komme ind på situationen i Fredensborg Kommune, hvor fokus i højere grad har været på en mulig forurening med kemikalier fra en virksomhed i Fredensborg.

Herefter følger det vedtægtsbestemte årsmøde, hvor formanden, Peter Milan Petersen, vil fortælle om nogle af de mange spændende emner, som afdelingen har beskæftiget sig med i det forløbne år. Efter en forhåbentligt livlig diskussion er der valg af medlemmer til bestyrelsen. Vi søger også medlemmer, der som ressourcepersoner på anden vis vil yde en indsats for foreningen, det kan være som naturplejere, brochureforfattere, turledere og meget andet. Vi søger efter aktive medlemmer i alle aldre, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke mindst søger yngre, aktive medlemmer og medlemmer, der har erfaring med børn og natur.

Undervejs vil der være lidt at spise og drikke.

 

 

Dagsorden for selve årsmødet følger vores vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Valg til bestyrelsen og til suppleantposter
4) Forslag fra medlemmer
5) Eventuelt

Der er også muligt at melde sig som ressourceperson til specielle opgaver.

Fra årsmødet i 2016