Aftenen starter med et åbent møde om et aktuelt emne. 

I år har direktøren for Nivaagaards Malerisamling, Andrea Rygg Karberg, givet tilsagn om at indlede mødet.


Herefter følger det vedtægtsbestemte årsmøde, hvor formanden, Peter Milan Petersen, vil fortælle om nogle af de mange spændende emner, som afdelingen har beskæftiget sig med i det forløbne år. Efter en forhåbentligt livlig diskussion er der valg af medlemmer til bestyrelsen. Vi søger også medlemmer, der som ressourcepersoner på anden vis vil yde en indsats for foreningen, det kan være som naturplejere, brochureforfattere, turledere og meget andet. Vi søger efter aktive medlemmer i alle aldre, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke mindst søger yngre, aktive medlemmer og medlemmer, der har erfaring med børn og natur.

Undervejs vil der være lidt at spise og drikke.

  

Dagsorden for selve årsmødet følger vores vedtægter:

1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsens beretning 
3) Valg til bestyrelsen og til suppleantposter 
4) Forslag fra medlemmer 
5) Eventuelt

Kontaktperson: Jens Søndergaard, 4848 2692, sondergaard_jens@mail.dk">sondergaard_jens@mail.dk