Turfolderen med en kort omtale af alle vore ture og arangementer i 2016 er nu klar.
Folderen kan findes i en papirudgave på Fredensborg Kommunes biblioteker.
Den kan også downloades  her.

 

 

Turfolderen med en kort omtale af alle vore ture og arangementer i 2016 er nu klar og kan findes på Fredensborg Kommunes biblioteker.
Den kan også downloades her